جمعه, 28 تیر 1398

پیچ های لاکینگ

این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 در 2 قطر در طول های مختلف قابل دسترس می باشد:

- قطر 3.5 میلی متر، در 16 طول (16 تا 70 میلی متر).

- قطر 5 میلی متر، در 18 طول (20 تا 54 میلی متر).

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.