یکشنبه, 03 شهریور 1398

HTO

1- پلیت استئوتومی پروگزیمال تیبیا (HTO): از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 قابل دسترس در 1 سایز (با ابعاد 50× 25 میلی متر) می باشد. پلیت دارای خم با زاویه 10 درجه در بخش پروگزیمال می باشد. این پلیت با قطعات زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

2- قطعه پیچ بلاک: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 می باشد.

3- قطعه پیچ کنسلوس: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 با ابعاد طولی 34 تا 78 میلی متر می باشد.

4- قطعه پیچ کورتیکال: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 با ابعاد طولی 22 تا 55 میلی متر می باشد.

5- قطعه بلاک: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استانداردISO 5832-3 و در سایزهای مختلف (10،12،14،16) می باشد.

موارد کاربرد عمل جراحی استئوتومی پروگزیمال تیبیا

- تصحيح دفورميتی واروس زانو ناشـي از تغييـر محورهاي اندام تحتاني منتهي به زانو و بدست آوردن 3 تا 5 درجه اصلاح بیش از حد و بردن زانو در زاویه والگوس حدود 10 درجه.

- جلـوگيري از ادامــه تخريــب كمپارتمــان داخلــي مفــصل در بیماران مبتلا به استئوآرتریت خالص کمپارتمان داخلی مفصل زانو.

ویژگی های سیستم استئوتومی پروگزیمال تیبیا

- هندسه محصول به شکل بیضی با انحنا در بالا جهت همخوانی با ساق پا همراه با دو سوراخ افقی در بالا و دو سوراخ عمودی در پائین و یک شکاف به شکل بیضی در وسط طرح جهت قرارگیری و حرکت کیج می باشد.

- این انحنا از لحاظ مکانیکی منجر به کاهش تمرکز تنش و آسیب وارده به بافت استخوان نسبت به نمونه های با سطح مقطع گوشه دار می شود.

استاندارد:

- استاندارد پلیت های ارتوپدی فلزی (ASTM F 382) – آزمون خمش و خستگی در حالت خمش.