جمعه, 28 تیر 1398

سیستم Dynamic Hip Screw

پیچ دینامیک لگن یا DHS نوعی از ایمپلنت‌های ارتوپدی است که برای تثبیت انواع خاصی از شکستگی‌های سابتروکانتریک و اینترتروکانتریک بکار گرفته شده و طراحی آن به گونه ای است که امکان حرکت کشویی کنترل شده قسمت سر فمور را فراهم می‌سازد. با توجه به پاسخ استخوان در مقابل فشار دینامیک، شکستگی فمور می تواند بهتر بازسازی شده و بهبود یابد. طراحی رزوه پیچ به گونه ای است که شکستگی را در حالت بهینه تحت فشار نگه می دارد.

اجزای سیستم DHS

1- پلیت DHS با زاویه گردنی 135 درجه از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1.

2- نیل DHS از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 در 13 طول.

3- پیچ DHS از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1.

tabale1

موارد کاربرد پلیت DHS

- برای تثبیت انواع خاصی از شکستگی استخوان ران.

- شکستگی های اینتر تروکانتریک استخوان ران.

- شکستگی های ساب تروکانتریک استخوان ران.

- شکستگی های گردن استخوان ران.

استاندارد:

- استاندارد پلیت های ارتوپدی فلزی (ASTM F 382) – آزمون خمش و خستگی در حالت خمش.