جمعه, 28 تیر 1398

پیچ های کورتیکال

این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 به صورت تمام رزوه در 2 سایز قابل دسترس می باشد:

- قطر 3.5 میلی متر، در 16 طول (10 تا 40 میلی متر).

- قطر 4.5 میلی متر، در 26 طول (14 تا 70 میلی متر).

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.