جمعه, 28 تیر 1398

اجزای پروتز لگن غیرسیمانی شیخ

1- قطعه استم غیر سیمانی: اصلی ترین قطعه پروتز مورد نظر، قطعه استم از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 و زاویه مخروطی 14/12 می باشد. استم با پوشش هیدروکسی آپاتیت (ضخامت برابر با µm 100) در 8 سایز (9 تا 16) قابل دسترس می باشد.
2- قطعه کاپ غیر سیمانی: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 و پوشش هیدروکسی آپاتیت (ضخامت برابر با µm 155)، دارای یک سوراخ مرکزی و سه سوراخ جانبی قابل دسترس در 9 سایز (48 تا 64 میلی متر) می باشد.
3- قطعه هد: جنس این قطعه از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 14/12 قابل دسترس با قطر خارجی 32 و 36 میلی متر در 4 سایز گردنی(S, M, L, XL) می باشد.
4- قطعه لاینر: این قطعه از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 قابل دسترس در 4 سایز (48 تا 64 میلی متر) می باشد.
5- قطعه پیچ: این قطعه از جنس آلیاژ تیتانیوم مطابق با استاندارد ISO 5832-3 می باشد.

موارد کاربرد عمل جراحی تعویض مفصل لگن:
- آرتروز مفصل ران، آرتریت پس از سانحه، آرتریت روماتوئید یا دیسپلازی مادرزادی مفصل ران.
- نکروز آواسکولار سر استخوان ران.
- شکستگی تروماتیک حاد سر استخوان ران یا گردن آن.

ویژگی های استم پروتز لگن شیخ:
- دارای آفست نوع استاندارد و زاویه CCD 135° می باشد.
- دارای سطح مقطع ذوزنقه ای در قسمت پروگزیمال که منجر به پایداری استم در استخوان ران در برابر بار پیچشی و توزیع یکنواخت تنش طی بارگذاری های فیزیولوژیکی در چرخه راه رفتن و نشستن و برخاستن می شود.

استانداردها:
- استاندارد پروتز ران- تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 2009): شبیه سازی نیروی کششی طی بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن.
- استاندارد پروتز ران- تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 1820): شبیه سازی نیروی فشاری- نیروی کششی شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی.
- استاندارد پروتز ران- بخش 4(ISO 7206-4) : تست خستگی استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.
- استاندارد پروتز ران- بخش 6 :(ISO 7206-6) تست خستگی گردن استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.