جمعه, 28 تیر 1398

اجزای پروتز لگن سیمانی شیخ

1- قطعه استم سیمانی: اصلی ترین قطعه پروتز مورد نظر، قطعه استم از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 14/12 قابل دسترس در 9 سایز (8 تا 16) می باشد.
2- قطعه کاپ سیمانی: این قطعه از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 قابل دسترس در 9 سایز (44 تا 60 میلی متر) می باشد.
3- قطعه هد: جنس این قطعه از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 و زاویه مخروطی 14/12 قابل دسترس با قطر خارجی 32 و 36 میلی متر در 4 سایز گردنی (S, M, L, XL) می باشد.

موارد کاربرد عمل جراحی تعویض مفصل لگن:
- آرتروز مفصل ران، آرتریت پس از سانحه، آرتریت روماتوئید یا دیسپلازی مادرزادی مفصل ران.
- نکروز آواسکولار سر استخوان ران.
- شکستگی تروماتیک حاد سر استخوان ران یا گردن آن.

ویژگی های استم پروتز لگن شیخ:
- دارای آفست نوع استاندارد و زاویه CCD 135° می باشد.
- دارای سطح مقطع ذوزنقه ای در قسمت پروگزیمال که منجر به پایداری استم در استخوان ران در برابر بار پیچشی و توزیع یکنواخت تنش طی بارگذاری های فیزیولوژیکی در چرخه راه رفتن و نشستن و برخاستن می شود.

استانداردها:
- استاندارد پروتز ران - تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 2009): شبیه سازی نیروی کششی طی بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن.
- استاندارد پروتز ران - تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 1820): شبیه سازی نیروی فشاری - نیروی کششی شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی.
- استاندارد پروتز ران - بخش 4(ISO 7206-4) : تست خستگی استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی در چرخه راه رفتن از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.
- استاندارد پروتز ران - بخش 6 :(ISO 7206-6) تست خستگی گردن استم با قرارگیری قطعه هد روی آن در شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی از جمله بارگذاری فشاری، خمشی و پیچشی.