جمعه, 28 تیر 1398

پیچ های کانوله

این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 با 2 طول رزوه در طول های مختلف قابل دسترس می باشد:

- قطر 7 میلی متر، طول رزوه 16 میلی متر، در 4 طول (50 تا 65 میلی متر).

- قطر 7 میلی متر، طول رزوه 32 میلی متر، در 4 طول (50 تا 65 میلی متر).

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543)– روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.