جمعه, 28 تیر 1398

پیچ های کنسلوس

این پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن با استاندارد ISO 5832-1 در سه نوع نیم رزوه کوتاه، نیم رزوه بلند و تمام رزوه و در طول های مختلف قابل دسترس می باشد:

- قطر 6.5 میلی متر، طول رزوه 16 میلی متر، در 14 طول (25 تا 90 میلی متر).

- قطر 6.5 میلی متر، طول رزوه 32 میلی متر، در 14 طول (45 تا 110 میلی متر).

- قطر 6.5 میلی متر، تمام رزوه، در 19 طول (20 تا 110 میلی متر).

- استاندارد پیچ های ارتوپدی فلزی (ASTM F 543) – روش تست استاندارد جهت ارزیابی استحکام کششی و و پیچشی پیچ.