جمعه, 28 تیر 1398

اجزای پروتز کاپ بایپولار شیخ

1- قطعه کاپ: قسمت خارجی که از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استانداردISO 5832-1 و در سایزهای 42 تا 58 می باشد.
2- قطعه لاینر: قسمت داخلی که از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 و در سایزهای 42 تا 58 می باشد.
3- قطعه حلقه رینگی: این قطعه نگهدارنده هد در داخل کاپ از جنس پلی اتیلن مطابق با استاندارد ISO 5834-2 می باشد.
4- قطعه وایر: این قطعه از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 می باشد.
در این پروتز از هر دو استم سیمانی و غیرسیمانی استفاده می شود که تعیین نوع آن با صلاحدید پزشک و شرایط بیمار است. لازم به ذکر است که این کاپ فقط با هد فمورال قطر 28 میلی متر با 5 سایز گردنی (S, M, L, XL, XXL) مورد استفاده می باشد.

موارد کاربرد پروتز کاپ بایپولار
- شکستگی گردن استخوان فمور در اثر تصادف، زمین خوردگی و سقوط از ارتفاع و ضربه استخوان فمور در بالا و قطع شدن خونرسانی سر فمور.
- استئونکروز سر استخوان ران.

ویژگی های پروتز کاپ بایپولار
- پروتز بایپولار با هندسه ای مطابق با آناتومی حفره استابولوم به شکل نیمکره می باشد.
- بر روی لبه خارجی قطعه لاینر و همچنین لبه داخلی قطعه کاپ، شیارهایی بصورت عرضی (بین 90 تا 110 عدد) وجود دارد.
- این پروتز دارای قطعه حلقه رینگی با ضخامت 2 میلی متر است.

استاندارد
- استاندارد پروتز ران- تست نیروی محوری جداسازی قطعات کاپ و لاینر (ASTM F 1820): شبیه سازی نیروی فشاری- نیروی کششی در شرایط بارگذاری دینامیکی فیزیولوژیکی.