جمعه, 28 تیر 1398

پلیت LCP: Locking Compression Plate

پلیتLCP مشابه پلیت DCP می باشد با این تفاوت که در آن سطح تماس با استخوان کاهش می یابد. این کاهش سطح تماس، جریان خون بین پلیت با استخوان را حفظ نموده و منجر به تسریع بهبود شکستگی می شود. این پلیت از فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 در 2 سایز سبک و سنگین قابل دسترس می باشد.