جمعه, 28 تیر 1398

پلیت DCP: Dynamic Compression Plate

در پلیت DCP طراحی سوراخ ها به گونه ای است که با بستن پیچ در داخل آنها، از هر طرف به سمت مرکز پلیت بر روی دو قسمت استخوان شکسته شده فشار وارد می گردد. این فشار بر اساس تئوری بازسازی استخوانی باعث تسریع جوش خوردن استخوان می گردد. این پلیت از فولاد زنگ نزن در 2 سایز سبک و سنگین قابل دسترس می باشد. پلیت DCP این شرکت از جنس فولاد زنگ نزن مطابق با استاندارد ISO 5832-1 تولید می گردد.