یکشنبه, 03 شهریور 1398
postoperative-considerations
مراقبت های بعد از عمل جراحی

این بسیار مهم است که بیماران در مورد میزان، نوع و روند پیشرفت سطح فعالیت فیزیکی پس از عمل جراحی راهنمایی شوند. سطح تحمل وزن باید برای هر بیمار بسته به نوع روش جراحی و قطعات بکار گرفته شده تعیین شود.
باید به بیمار در مورد فعالیت های شخصی بدون کمک، به ویژه استفاده از حمام و توالت و سایر فعالیت هایی که مستلزم حرکت ران یا زانو بیش از دامنه حرکت در طی راه رفتن می باشد، هشدار داده شود.
بیمار باید در مورد عوارض جانبی احتمالی قرار گرفتن در معرض میدان های مغناطیسی قوی، پس از کاشت قطعات پروتز از جنس فولاد، کروم-کبالت یا تیتانیوم آگاه شود. در طول تصویربرداری MRI، قرار گرفتن در معرض میدان های با فرکانس رادیویی ضربان دار می تواند در بافت و یا قطعات فلزی به میزانی حرارت ایجاد کند که سبب سوختگی شدید گردد. قطعات فلزی ممکن است در تصاویرMRI ، ارتیفکت یا اعوجاج ایجاد کنند. شرکت خدمات پزشکی دوستان نیک انجام تصویربرداری MRI را برای بیمارانی که در آنها پروتز با قطعات فلزی کار گذاشته شده است توصیه نمی کند، مگر آنکه پیش از آن با یک رادیولوژیست متخصص برای ارزیابی عوارض جانبی احتمالی نظیر جابجایی قطعات، سوختگی موضعی، کرنش های پیچشی و یا برشی بر روی قطعات پروتز، مشاوره شود.
استفاده از فیزیوتراپی بعد از عمل جراحی به منظور توانبخشی عضلات موثر بر عملکرد مفصل ران یا زانو به موازات افزایش فعالیت های بدنی توصیه می شود.
پیگیری های مرحله ای از طریق مقایسه تصاویر رادیوگرافی با تصویربرداری انجام شده بلافاصله پس از عمل جراحی، به منظور تشخیص نشانه های حاکی از تغییرات نامطلوب در پروتز توصیه می شود. هرگونه شواهدی دال بر نقص ساختاری پروتز، رادیولوسنسی یا استئولیز باید از نظر نیاز احتمالی به جراحی مجدد زودرس، به دقت تحت نظر قرار گیرد.
چنانچه بیمار نیاز به اقدامات درمانی بعدی و یا اعمال جراحی داشته باشد که باعث باکتری می شود، باید از لزوم درمان پیشگیرانه با آنتی بیوتیک آگاهی داشته باشد.