یکشنبه, 03 شهریور 1398

فرم ارزشیابی ست ابزار جایگذاری پروتز زانو


با تشکر از همکاری جنابعالی و شرکت در نظرسنجی ذیل خواهشمند است با تکمیل این فرم نظرات خود را جهت بهبود و ارتقاء کیفی ست ابزار جایگذاری موردنظر به این شرکت اعلام فرمایید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
Invalid Input
تاریخ عمل جراحی را وارد نمایید.
نام ابزار مورد نظر را وارد نمایید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
توضیحات را وارد نمایید.