یکشنبه, 03 شهریور 1398
representation

شرایط اعطای نمایندگی

داشتن دفتر نمایندگی در محل مورد تقاضا
داشتن حداقل یک نیروی تکنسین محلی و مقیم
سابقه کاری مفید برای نماینده متقاضی
همکاری حداقل، با جراحان و پزشکان ارتوپدی دانشگاهی با ذکر نام و آدرس و شماره تلفن
همکاری با بیمارستان های خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در محل مورد تقاضا
امکانات مالی
سوابق مطلوب بانکی